Ambulante begeleiding

Uiteraard zijn er ook kosten verbonden aan mijn diensten. Het richttarief (zonder Wmo-indicatie) is € 35,00 per uur (inclusief btw). Voor geleverde diensten in het kader van de Wmo gelden andere tarieven en reken ik geen btw.

Over andere kosten, zoals reis- en verblijfkosten, entreekaarten of consumpties maak ik altijd van tevoren afspraken met u, zodat u weet wat u krijgt en voor welk bedrag. Zo komt u nooit voor een onaangename verrassing te staan.

btw nummer: NL001362970B60

Kvk: 63787628

Mantelzorgmakelaar

De inzet van een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Je kunt een mantelzorgmakelaar bekostigen via:
  • De aanvullende verzekering. Steeds meer zorgverzekeraars hebben de mantelzorgmakelaar opgenomen in het aanvullende pakket.
  • pgb. Heb je een persoonsgebonden budget met een vrij besteedbaar bedrag? Dan kun je hier (een deel van) de kosten dekken.
  • De werkgever. Een groeiend aantal werkgevers vergoedt de mantelzorgmakelaar.
  • De gemeente. Steeds meer gemeenten vergoeden de mantelzorgmakelaar.
  • Zelf. Wie voor bovenstaande vergoedingen niet (meer) in aanmerking komt, kan ervoor kiezen zelf de mantelzorgmakelaar te bekostigen. Het uurtarief is 75 euro (inclusief btw). Bij een afstand van meer dan 20 kilometer enkele reis, zijn de reiskosten 19 eurocent per kilometer.