Klachtenprocedure

Hoe goed wij ook ons best doen om uw zorgvraag optimaal in behandeling te nemen, onverhoopt kan er een keer wat mis gaan. Bent u het niet eens met onze werkwijze en wilt u hierover een klacht indienen dan kunt hiervoor contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg. Daarvoor kunt u de link klachtenportaal.nl gebruiken.

Privacy & beroepsgeheim

Uiteraard zijn uw gegevens bij Samenthuistwente in goede handen, om dit te waarborgen hanteren wij een beroepsgeheim en privacyreglement. Het reglement kunt u lezen door op de knop hieronder te drukken.

Privacy Policy (PDF)

Kiwa Keurmerk

Certificering en registratie bij Kiwa Keurmerk ZZP’ers Zorg is vanaf 1 november 2018 een feit. 

Met dit keurmerk wil ik tegemoet komen aan cliënten en financierende instanties (WMO – gemeenten). Dit keurmerk staat ervoor dat ik als ambulante begeleider voldoe aan de gestelde beroeps- en ondernemerseisen en kwalitatief goede zorg verleen.